Edyta Glinska

To add this artist to your stream please login or register.

Exitos Eternos

Exitos Eternos

La Más Completa Colección

La Más Completa Colección

El Siempre Romantico

El Siempre Romantico

The Sound of Go (Live)

The Sound of Go (Live)

Buồn Của Em

Buồn Của Em

Tuyển Tập Của Saka Trương Tuyền

Tuyển Tập Của Saka Trương Tuyền

Tuyệt Đỉnh Remix Saka Trương Tuyền

Tuyệt Đỉnh Remix Saka Trương Tuyền

Anh Không Còn Thương

Anh Không Còn Thương

Buồn Của Em

Buồn Của Em

Song Ca Remix 2018

Song Ca Remix 2018

Giấc Mơ Được Có Anh

Giấc Mơ Được Có Anh

Anh Chỉ Yêu Em Tạm Thời

Anh Chỉ Yêu Em Tạm Thời

Mẹ Quan Thế Âm Lắng Nghe

Mẹ Quan Thế Âm Lắng Nghe

Yêu Thương Đã Nhạt Nhòa

Yêu Thương Đã Nhạt Nhòa

Ngất Ngây Quay Cuồng

Ngất Ngây Quay Cuồng

Yêu Thương Đã Nhạt Nhòa

Yêu Thương Đã Nhạt Nhòa

Cám Ơn Nhé Chồng Ơi

Cám Ơn Nhé Chồng Ơi

Thuyen Hoa (Remix)

Thuyen Hoa (Remix)

Sunday Buồn

Sunday Buồn

Mây Trắng Cần Gió Em Cần Anh

Mây Trắng Cần Gió Em Cần Anh

Lạy Phật Quan Âm

Lạy Phật Quan Âm

Điều Duy Nhất Em Không Sai

Điều Duy Nhất Em Không Sai

Chàng Trai Khó Tính

Chàng Trai Khó Tính